Έντυπα Εκπαιδευτών για Σύμβαση - Πληρωμή

 

 

 

 

 

 

  • Aποδεικτικά (ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) ΙΚΑ ( ισχύει και για τους Δημοσίους Υπαλλήλους ), ΤΣΑΥ για Ιατρούς/Φαρμακοποιούς, ΤΣΜΕΔΕ για Μηχανικούς, ΑΜΚΑ και εκτύπωση από το TAXIS NET των προσωπικών στοιχείων : ΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΦΜ ).

 

Αιτήσεις

Γενικά Έντυπα

 

Δ.ΙΕΚ Αμαλιάδας